ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2019 – 2020

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2019 – 2020

 1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE :
  Prima etapă de înscriere : 4 – 22  martie 2019

A doua etapă de înscriere: 2 – 8 aprilie 2019
Intervalul orar luni – vineri: 8 – 16; ( La Centrul de zi Sf Nicolae, Lunca Cetatuii) 

 1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
  – Certificatul de naştere al copilului – original și copie xerox ;
  – copie xerox C.I. a ambilor părinți ;
  – adeverinţă medicală cu VACCINĂRILE copilului;
  – adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;
  – cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere)

– documentul care atesta dezvoltarea psihosomatică( dacă este cazul)

Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019  este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice. În acest sens, părinții vor depune la secretariatul școlii noastre, o cerere tip în care solicită efectuarea evaluării.

Perioada  de evaluare 26 feb – 20 martie 2019

 1. NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:
  – 2 clase Scoala Gimnaziala Nr. 1 Lunca Cetatuii– 50 locuri

-1 clasa Scoala Primara Nr. 2 Lunca Cetatuii-  22  locuri

-1 clasa Scoala Gimnaziala Dumbrava-  12  locuri

 1. Ce este clasa pregătitoare ?
  – o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
  – primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
  – anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare
 2. Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
  – Comunicare în limba română
  – Matematică şi Explorarea mediului
  – Dezvoltare personală
  – Arte vizuale și Abilități practice
  – Muzică și mișcare
  – Educație fizică
  – Religie
  – Engleză

6.Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
– mobiler modular, spatii de interes  Bibliotecă,
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale
– covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor

 1. Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
  De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
  – teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
  – importanța învățării prin joc
  – necesitatea învăţării prin cooperare
  – abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
  – realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

 1. Cum se face evaluarea?
  Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
Nu se acordă note sau calificative!
Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)

DIRECTOR, Prof. Arnăutu Maria