ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

Constituire efective elevi la clasa pregătitoare

Prima etapă de înscriere :   29  martie  – 28 aprilie 2021

Documentele de înscriere pot fi trimise scanat (poze) pe adresa de e-mail: luncacet@yahoo.com sau pot fi depuse de luni – vineri în intervalul orar: 9 – 14 la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Comandor Al. Cătuneanu”, Lunca Cetățuii, Tel. 0372910969

Cadru normativ:

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

 

 1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

Prima etapă de înscriere :   29  martie  – 28 aprilie 2021
A doua etapă de înscriere: 24 – 31 mai 2021
Intervalul orar: luni – vineri: 9 – 14; ( La secretariatul Școlii Gimnaziale Comandor Al. Cătuneanu, Lunca Cetățuii) sau pe email, la adresa luncacet@yahoo.com

 1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
  – Certificatul de naștere al copilului – original și copie xerox ;
  – copie xerox C.I. a ambilor părinți ;
  – adeverință medicală cu VACCINĂRILE copilului;
  – adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;
  – cerere tip de ÎNSCRIERE (se primește de la secretariat, la înscriere)– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică (dacă este cazul)Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021  este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice. În acest sens, părinții vor depune la secretariatul școlii noastre, o cerere tip în care solicită recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care au frecventat grădiniță.
  Perioada  de evaluare: 22 martie  – 27 aprilie 2021
 1. NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:
  – 3 clase Școala Gimnazială Comandor Alexandru Cătuneanu , Lunca Cetățuii–  60 locuri (Prof. Bălineanu Elena, Prof. Petrachi Toma Maria,  prof. Rotariu Dorina)
  -1 clasa Școala Primară Nr. 2 Lunca Cetățuii-  21  locuri (Prof. Dieac Ioana)
  -1 clasa Școala Gimnazială Dumbrava-  14  locuri (Înv. Moldovanu Luminița)
 1. Ce este clasa pregătitoare ?
  – o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
  – primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
  – anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare
 2. Ce învață copiii în clasa pregătitoare?
  – Comunicare în limba română
  – Matematică și Explorarea mediului
  – Dezvoltare personală
  – Arte vizuale și Abilități practice
  – Muzică și mișcare
  – Educație fizică
  – Religie
  – Engleză
 1. Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
  – spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
  – mobilier modular, spatii de interes  bibliotecă,
  – condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale
  – covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor
 1. Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
  De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
  – teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
  – importanța învățării prin joc
  – necesitatea învățării prin cooperare
  – abordare integrată a învățării, depășind cadrul disciplinelor școlare clasice (formale)
  – realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.
  O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare.
 1. Cum se face evaluarea?
  Sunt vizate cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinele de studiu specifice clasei pregătitoare. Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
  – vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
  – vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună dezvoltare a copilului. Pe parcursul anului școlar se realizează portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
  Nu se acordă note sau calificative!
  Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandări, recompense (emoticoane, medalii, diplome).

DIRECTOR, Prof. Nicoleta Enache