ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

1. PERIOADE DE ÎNSCRIERE :

Etapa I de înscriere are loc în perioada 8 iunie – 3 iulie

Etapa a II-a de înscriere se desfășoară între 20 iulie – 10 august

Etapa a III-a este programată în intervalul 11 – 31 august – rezolvarea cazurilor care nu au fost clarificate în perioada înscrierilor.

 2. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

cerere de înscriere ( <–  click pe linkul din stânga pentru a vedea și descărca cererea) ;

copie xerox certificat de naștere al copilului;

– copie xerox C.I. a ambilor părinți ;

– adeverință medicală cu vaccinările copilului;

– adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;

Documentele de înscriere pot fi trimise scanat (poze) pe adresa de e-mail:  luncacet@yahoo.com sau pot fi depuse de luni – vineri în intervalul orar: 9 – 12 la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Comandor Al. Cătuneanu”, Lunca Cetățuii, Tel. 0372910969)

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

În situația în care, în unitatea de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

       Criteriile specifice  de departajare, în cazul existenței mai multor solicitări decât numărul de locuri pentru înscrierea copiilor în grădiniță în anul școlar 2020-2021:

  • vârsta copilului – 3 ani împliniți până la data de 1 septembrie 2020;
  • domiciliul copilului pe raza localității (comunei) grădiniței;
  • locul de muncă al părinților în apropierea grădiniței;
  • frați înscriși în instituțiile de învățământ din proximitatea grădiniței.

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare):

GPN, DUMBRAVA Grupa mijlocie – 1- 19 preșcolari
GPN, DUMBRAVA Grupa mare – 1- 20 preșcolari
GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mică – 1- 25 preșcolari
GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mijlocie – 2- 52 preșcolari
GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mare – 3- 70 preșcolari

DIRECTOR, Prof. Arnăutu Maria