(RE)ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

Rezultate admitere grădiniță ETAPA I – faza 3

Rezultate admitere grădiniță ETAPA I – faza 2

Rezultate admitere grădiniță ETAPA I

Procedura operațională privind aplicarea criteriilor generale și specifice la înscrierea preșcolarilor în grădiniță, pentru anul școlar 2021-2022, în cadrul Școlii Gimnaziale „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii

Lista locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar – Etapa I (Lunca Cetățuii)

Lista locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar – Etapa I (Dumbrava)

În vederea cuprinderii în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, la nivelul unității de învățământ  se vor derula următoarele etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022;
 • înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

 CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII LA GRĂDINIȚELE ARONDATE ȘCOLII GIMNAZIALE ”COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU” LUNCA CETĂȚUII este următorul:

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 17- 28 mai 2021

Înscrierile se vor desfășura în două etape: 31 mai – 25 iunie 2021 si   28 iunie-16 iulie 2021

Etapa I – depunerea cererilor de înscriere are loc în perioada –31 mai – 11 iunie 2021

 • în perioada 11- 25 iunie se vor desfășura activități de verificare a dosarelor, a îndeplinirii criteriilor generale si specifice de înscriere la grădiniță si admiterea copiilor în aplicația SIIIR – Înscriere la grădiniță 2021-2022 ;
 • ETAPA I – PROCESARE CERERI – FAZA I- în aceasta fază vor fi evaluate cererile de înscriere exprimate ca prima opțiune;

17 iunie  ora 14 – Afișarea rezultatelor admiterii – FAZA I – la avizierul unității si pe site: https://www.scoalaluncacetatuii.ro;

 

 • ETAPA I – PROCESARE CERERI – FAZA II în aceasta fază vor fi evaluate cererile de înscriere exprimate ca a doua opțiune –doar  pe locurile rămase libere;

23 iunie  ora 14 – Afișarea rezultatelor admiterii – FAZA II – la avizierul unității si pe site: https://www.scoalaluncacetatuii.ro;

 

 • ETAPA I – PROCESARE CERERI – FAZA III în aceasta fază vor fi evaluate cererile de înscriere exprimate ca a treia opțiune- doar pe locurile rămase libere;

25 iunie  ora 14 – Afișarea rezultatelor admiterii – FAZA III – la avizierul unității si pe site: https://www.scoalaluncacetatuii.ro;

 

Etapa a II-a de înscriere se desfășoară între 28 iunie – 16 iulie–  se vor face înscrieri doar dacă mai sunt locuri libere;

Etapa a II-a  – depunerea cererilor de înscriere are loc în perioada 28 iunie – 02 iulie 2021;

   

  Reînscrierile si înscrierile se pot efectua și prin poștă electronică sau telefonic

  Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică sau telefonic, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2021-2022.

  Persoanele care au depus cereri de înscriere la GPP Lunca Cetățuii în etapa de preînscriere, vor comunica unității de învățământ până la data de 31 mai 2021,în intervalul orar 8-16, prin poștă electronică sau  telefonic ordinea in care care vor fi trecute opțiunile în cererea de înscriere din aplicația SIIIR:

  Opțiunea *- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, LUNCA CETATUII

  Opțiunea *- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, LUNCA CETATUII

  Opțiunea *- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, DUMBRAVA, sau altă opțiune

  Tel. 0372910969; 0731314649;  email: luncacet@yahoo.com;

  În perioada 7-11 iunie, persoanele menționate mai sus se vor prezenta la unitatea școlară pentru verificarea si validarea prin semnătură a cererilor de înscriere.

  Validarea cererilor este obligatorie!

   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  – cerere de înscriere;

  cerere-tip de înscriere în învățământul preșcolar;

  – copie xerox certificat de naștere al copilului;

  – copie xerox C.I. a ambilor părinți ;

  – adeverințe salariat pentru ambii părinți ( în cazul înscrierii la program prelungit)

  – adeverință medicală cu vaccinările copilului;

  Documentele de înscriere pot fi trimise scanat (poze) pe adresa de e-mail:  luncacet@yahoo.com sau pot fi depuse de luni – vineri în intervalul orar: 9 – 16 la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Comandor Al. Cătuneanu”, Lunca Cetățuii.

  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu, apoi cei de grupă mijlocie (4 ani împliniți până la data de 31 august 2021), apoi cei de grupă mică ( 3 ani împliniți până la data de 31 august 2021)

  În situația în care în unitate numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

  Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

   

  Criteriile specifice aprobate în Consiliul de Administrație al unității și vizate de ISJ Iași pot fi consultate aici (click pe linkul din stânga).

  Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare):

  GPN, DUMBRAVA Grupa mijlocie – 1- 28 preșcolari
  GPN, DUMBRAVA Grupa mare – 1- 20 preșcolari
  GPP, DUMBRAVA 0,5 Grupa mare + 0,5 Grupa mijlocie – 20 preșcolari
  GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mică – 1- 20 preșcolari
  GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mijlocie – 1- 20 preșcolari
  GPN, LUNCA CETĂȚUII Grupa mare – 1- 20 preșcolari
  GPP, LUNCA CETĂȚUII Grupa mică – 1- 20 preșcolari
  GPP, LUNCA CETĂȚUII Grupa mijlocie – 2- 40 preșcolari
  GPP, LUNCA CETĂȚUII Grupa mare – 2- 40 preșcolari
  GPN SCOALA PRIMARĂ NR 2, LUNCA CETĂȚUII Grupa mijlocie – 1- 18 preșcolari
  GPN SCOALA PRIMARĂ NR 2, LUNCA CETĂȚUII Grupa mare – 1- 17 preșcolari

  Informații suplimentare:

  Calendarul înscrierii în învățământul preșcolar 2021-2022

  ME-informații referitoare la reînscrierea și înscrierea în învățământul preșcolar pentru 2021-2022

  Director,                                                                 Director adjunct

  Prof. NICOLETA ENACHE                              Prof. Înv. Pre. LUMINIȚA LUPU