Noutăți

Situația locurilor libere la licee pentru etapa a II-a a admiterii

Rezultate anonimizate ADMITERE 2021

Rezultate anonimizate EN 2021

Graficul ședințelor de completare a opțiunilor pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

Ghidul pentru Evaluarea Națională 2021 – clasa a VIII-a

Grafic pregătire pentru EN clasa a VIII-a

Cadrul legal EN 2021

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2020 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021

Calendar EN 2021

Cadrul legal ADMITERE 2021

Admitere 2021 – Procedura admitere liceu vocațional

Ordin 5457/2020 admitere liceu 2021-2022

Proceduri admitere

ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

ORDIN pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Anexa nr. 3 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022)

Informații suplimentare

ISJ Iași (EN): http://isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/evaluare-nationala/evaluare-clasa-a-viii-a

ISJ Iași (ADMITERE): Admitere (isjiasi.ro)

MEC: https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii