Prezentarea generală a unității școlare

Școala Gimnazială nr. 1 Lunca Cetățuii, dată în folosință la 15 septembrie 1960, este situată în zona de sud a județului Iași, la distanța de 10 km de municipiul Iași.

Școala funcționează în cinci corpuri de clădire, cu o suprafață totală de 2231 mp, având destinațiile:

 • locația de bază Lunca Cetățuii pentru elevii claselor I – VIII;
 • locația pentru Grădinița cu program normal Lunca Cetățuii.
 • locația Dumbrava pentru elevii claselor I – VIII ;
 • locația pentru Grădinița cu program normal Dumbrava;
 • locația Lunca Cetățuii nr.2 pentru elevi de învățământ primar și o grupă de preșcolari;

Toate spațiile au beneficiat de lucrări de reabilitare și sunt autorizate din punct de vedere sanitar.

Clasele I-VIII își desfășoară activitatea în două schimburi iar la grădinițe într-un singur schimb.

Misiunea școlii

Școala – în parteneriat cu comunitatea locala – iși propune să ofere șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți europene, prin formarea unor comportamente și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.

Sloganul școlii:

„OFERIM O ȘANSĂ TUTUROR”

Viziunea școlii

Viziunea școlii Lunca Cetățuii urmărește:

 • Facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui copil;
 • Crearea unui climat de muncă şi de învăţare care să fie stimulativ pentru toţi copiii;
 • Dă sens încrederii şi aspiraţiilor elevilor și părinților acestora, pe termen lung, de creştere şi dezvoltare personală, de formare a competențelor cheie.
 • Oferă părinţilor siguranţa că preşcolarii, şcolarii trăiesc şi muncesc într-un cadru sigur, învaţă să coopereze liber cu alţii şi sunt pregătiţi pentru o formare permanentă personală;
 • Oferă comunităţii modele de tineri apţi să se integreze cu succes în sistemul de învăţământ liceal şi în viaţa comunităţii.

Ţinte strategice

 • asigurarea accesului tuturor copiilor – indiferent de etnie, sex, religie – la educație;
 • asigurarea comunicării și relaționării cu familiile și reprezentanții comunității locale (poliția, medicul, asistentul social, mediatorul școlar, psihopedagogul, cadrele didactice);
 • adaptarea învățământului la cerințele individuale (CES, copii supradotați);
 • formarea comportamentelor pro-active în asumarea unor responsabilități și luarea unor decizii;
 • continuarea traseului educațional al copiilor: preșcolar, învățământ primar, învățământ secundar, liceal;
 • dezvoltarea competențelor de relaționare interculturală, conservarea tradițiilor locale, identificarea unor tradiții pierdute;
 • crearea unui climat de siguranță fizică pentru elevii școlii și a unui ambient plăcut;
 • promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurenței actual de descentralizare și autonomie instituțională;
 • schimbarea atitudinii cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor propuse; evaluarea obiectivă a activității desfășurate;
 • derularea de programe nonformale pentru asigurarea socializării;
 • promovarea educației ecologice în scopul protecției mediului;
 • sprijinirea elevilor mai putin motivați și mai puțin susținuți de familie în vederea ameliorării rezultatelor școlare; derularea de proiecte de educație remedială pentru elevii cu dificultăți în activitatea școlară;
 • oferirea către comunitatea romă a unor programe de educație a adulților.

0 comentarii

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

fourteen − eight =